Stor interesse for BioVækst

30. September 2015

Mange Kommuner og borgere ønsker at se BioVækst og høre, hvordan indsamlet madaffald bliver til biogas, el og kompost, således besøgte Albertslund Kommune anlægget med en brugergruppe af borgere den 2. september, og den 19. september besøgte "De grønne Råd" i Ballerup og Glostrup Kommune anlægget. Ligeledes havde vi den 29. september besøg af Hillerød Forsyning med repræsentanter fra en række boligselskaber. Vi finder det meget positivt, med den store interesse og godt at borgerene for syn for, at deres frasortering af madaffald har stor betydning.